Kompleksowe przygotowanie inwestycji

Na które w pierwszym etapie składa się ocena lokalizacji, badanie rynku i możliwości projektowych. Następnie sprawdzamy lokalne uwarunkowania budowlane. Kolejnym etapem jest projekt z aranżacją, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub przebudowę rusza proces inwestycyjny.