Komercjalizacja i przekazanie do dzierżawcy lub operatora

Wybór operatora: zależnie od wielkości obiektu oraz potrzeb inwestora operator może być to operator międzynarodowy lub lokalny. W przypadku braku operatora zrekrutujemy i przeszkolimy kadrę zarządzającą. Jesteśmy również przygotowani na stworzenie w Hotelu działu sprzedaży oraz do wprowadzenia Obiektu do kanałów sprzedaży i zwarcia umów pośrednictwa z partnerami (np. Jet2Holidays, British Airways) oraz OTA (portale typu booking.com, hotels.com).